χρέι

χρέι
το, Ν
(διαλ. τ.) χρέος.
[ΕΤΥΜΟΛ. < χρέος, κατά τα ουδ. σε -ι].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • χρεῖ — χράω 2 proclaim pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) χράω 2 proclaim pres imperat act 2nd sg (attic epic ionic) χράω 2 proclaim pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) χράω 2 proclaim imperf ind act 3rd sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χρεῖ' — χρεῖο , χράω 2 proclaim pres opt mp 2nd sg (epic ionic) χρεῖαι , χράω 2 proclaim pres ind mp 2nd sg (epic ionic) χρεῖαι , χρεία need fem nom/voc pl χρεῖα , χρεῖος neut nom/voc/acc pl χρεῖε , χρεῖος masc/fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χρεί' — χρείᾱͅ , χρεία need fem dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χρείω — χρεί̱ω , χρεῖος masc/fem/neut nom/voc/acc dual χρεί̱ω , χρεῖος masc/fem/neut gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χρείως — χρεί̱ως , χρεῖος adverbial χρεί̱ως , χρεῖος masc/fem acc pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • χρείοις — χρεί̱οις , χρεῖος masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • хри́я — и, ж. В риторике речь, рассуждение на заданную тему, составленные по определенным правилам. Он воспитал свой стиль сначала в семинарии, потом в Казанском университете, на хриях, периодах, тропах, фигурах и прочих тонкостях риторики. И. Гончаров,… …   Малый академический словарь

  • χρείων — χρέος that which one needs must pay neut gen pl (doric) χρεί̱ων , χρεῖος masc/fem/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”